header gradiants
Home > NL > Marktsegmenten > Pensioenfondsen

Bewegende pensioenwereld

Vanaf het begin heeft Vixion zich ingezet in de financiële branche om administratieve processen efficiënter en moderner in te richten. Ook in de pensioenwereld is deze ondersteuning hard nodig nu er veranderingen in wet- en regelgeving aangekondigd zijn en er strengere eisen gesteld worden aan de administratie van pensioeninstellingen.

Daarnaast wordt er ook vanuit de maatschappij druk gelegd op de pensioenwereld om transparanter te worden en de kosten te drukken. In het huidige regeerakkoord is vastgelegd dat de dekkingsgraad van de fondsen omhoog moet naar 110% wat meer druk legt op de koopkrachthandhaving van aankomende gepensioneerden omdat er minder snel geïndexeerd kan worden.   

Ten slotte is er ook de constatering dat veel pensioenfondsen zullen gaan fuseren de komende tijd, en er overnames zullen plaatsvinden. Ook hierbij is een correcte administratie en duidelijke procesindeling van groot belang. Vixion kan ondersteunen in het opschonen en verrijken van de administratieve processen en de workflow van uw bedrijf efficiënter maken. 

Lees verder over data en pensioen

Producten

 

FORMULIX

Doorberekenen van verschillende scenario's voor optimaal resultaat. 

 

Sequence

Het aanvullen en verrijken van data om kwaliteit te waarborgen.

 

Scan

Waarheidsvinding door het checken van alle brondata.

Oplossing

Vixion heeft een totaaloplossing ontwikkeld gericht op de ondersteuning van administratieve processen van pensioenfondsen. Deze oplossing bestaat uit een Scan van de brondata om te controleren of de data voldoet aan huidige wet- en regelgeving. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van FORMULIX voor het berekenen en vergelijken van verschillende toekomstige scenario’s zodat alle partijen de voor- en nadelen op een rij kunnen zetten.

Als derde is er Sequence, een veelgebruikte applicatie van Vixion voor het schonen en verrijken van data. Hiermee kunnen veranderingen daadwerkelijk worden geïmplementeerd. Door een track & trace element in alle drie de onderdelen kunnen alle beslissingen en wijzigingen bijgehouden worden wat de transparantie ten goede komt.